XỬ LÝ NHIỆT

Đang cập nhập dữ liệu..... 

Sơ lược về nhiệt luyện (Heat treatment):
Nhiệt luyện là công nghệ nung nóng kim loại, hợp kim đến nhiệt độ 
xác định, giữ nhiệt tại đó một thời gian thích hợp rồi làm nguội với tốc
độ nhất định để làm thay đổi tổ chức, do đó biến đổi cơ tính và các 
tính chất khác theo phương hướng đã chọn trước.
Nhiệt luyện chỉ làm thay đổi tính chất của vật liệu (chủ yếu là vật liệu 
kim loại) bằng cách thay đổi cấu trúc bên trong mà không làm thay đổi
hình dáng và kích thước của chi tiết.
Nhiệt luyện chỉ làm thay đổi tính chất của vật liệu (chủ yếu là vật liệu 
kim loại) bằng cách thay đổi cấu trúc bên trong mà không làm thay đổi
hình dáng và kích thước của chi tiết.