LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Ngoài nổi bật về dịch vụ xử lý nhiệt, Công ty còn được biết đến với nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Có thể kể đến các ngành nghề tiêu biểu như:

  • Dịch vụ Xử lý nhiệt
  • Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị cơ khí, điện tự động;
  • Mua bán vật tư xử lý nhiệt;
  • Mua bán, cho thuê thiết bị, máy móc;
  • Cho thuê, lắp dựng giàn giáo xây dựng;
  • Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê…
  • Thi công cơ khí, kết cấu và hệ thống ống công nghệ
  • Kiểm tra không phá hủy mối hàn.